Vad är kolostrum?

Ko med kalv

Råmjölk eller kolostrum är den mjölk som däggdjur producerar de första dagarna efter en förlossning. Råmjölk har en annorlunda sammansättning än den vanliga mjölken som kommer senare. Framför allt har den en högre halt av proteiner och vissa mineralämnen. Den råmjölksprodukter som tillverkas för människor kommer ifrån kor. Den fungerar bäst över artgränserna.
LR:s råmjölksprodukter kommer uteslutande från tyska kor och endast överlopps-råmjölk (överbliven) från de första timmarna används.
Kons råmjölk innehåller över 90 kända komponenter och är rik på bakteriebindande immunoglobuliner, antibiotiskt verkande äggviteämnen och tillväxtfaktorer. Den innehåller även en perfekt balans av vitaminer, mineral och aminosyror.
Kolostrum från kor liknar människans i sammansättning, men forskningen visar att den från kor har fyra gånger starkare immunstärkande effekter än människans.
LR tillverkar tre olika råmjölksprodukter som alla har ett namn som börjar på Colostrum; Colostrum Compact (kapslar), Colostrum Direct (flytande), Colostrum Pearls (små pärlor).

Vad gör Colostrum så värdefull?

Jo dess innehåll av följande ämnen:

Immunglobulin – speciella antikroppar med ett viktigt uppdrag: De känner igen virus och bakterier och markerar dessa, så att immunsystemet sedan kan eliminera dem. Det finns olika varianter av antikroppar då det krävs olika mekanismer för att bryta ned det antikroppen bundit sig till.
Immunregulatorer – sätter igång och balanserar kroppens försvarsmekanism.

Zytokine – samlingsbegrepp på ett stort antal proteiner med hormonliknande funktion. De gör det möjligt för olika celler att kommunicera med varandra. Har också en förmåga att göra slemhinnorna glattare, så att bakterier och mikroorganismer har svårare att få fäste, t ex i tarmen.

Lactoferrin – mjölkprotein. Stimulerar immunförsvaret, nödvändiga för musklernas återuppbyggnad.

Interleukine – en delgrupp av zytokinerna som används som budbärare. Är också involverade i att styra andra cellers tillväxt och utveckling. Varje interleukin verkar på en specifik och begränsad grupp av celler, vilka uttrycker den rätta receptorn för just den interleukinen.

Tillväxtfaktorer – är kroppsegna proteiner som stimulerar cellers tillväxt. Idag finns det ett femtiotal kända tillväxtfaktorer, som påverkar celler att blir aktiva och dela sig.

IGF 1 – insulin-liknande tillväxtfaktor (produceras av levern). IGF-1 är ett grundhormon som behövs för att insulin, testosteron och tillväxthormon ska fungera optimalt. Ny forskning visar att IGF1 även är bra för nybildandet av nervceller. Främjar förbränning av fett samt muskeluppbyggnad.

IGF 2 – insulin-liknande tillväxtfaktor 2

TGF – transformerande tillväxtfaktor. En familj multifunktionella proteiner som reglerar cellfunktion och celldelning. Viktiga i processer som utveckling, immunförsvar och organreperation.

EGF – epidermal tillväxtfaktor (epidermis = överhuden), protein som stimulerar tillväxten i huden. EGF har t ex möjliggjort framodling av hud för transplantation.

Vitaminer – är ett antal livsnödvändiga organiska ämnen; en del är sådana som kroppen inte kan bilda själv utan måste få i sig med födan. Brist på något vitamin ger upphov till specifika bristsjukdomar.

Mineraler – får man inte i sig tillräckligt med mineraler kan man drabbas av bristsjukdomar. Exempel på viktiga mineraler: kalcium, kalium, magnesium, järn, zink och natrium.

Spårämnen – exempel på viktiga spårämnen: fluor, koppar, selen och jod.

Aminosyror – är den grundläggande byggstenen i proteiner. Av proteiner bildar kroppen muskler, enzymer och andra viktiga strukturer.

Faktagranskning av litteratur om Colostrum av Bertil Dahlgren, leg läk

Läs fortsättningen här: Vem har nytta av Colostrum?

 

LR Colostrum

Colostrum i webshopen

One thought on “Vad är kolostrum?

  1. Pingback: Vem har nytta av kolostrum? | Charismatique Blogg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *