Tag Archive | motverkar pollenallergi

PROBIOTIC12: Vad är probioter?

-w305_S8_Fotolia_33663019_hb_vmz

PROBIOTIC12 innehåller probioter eller probiotika, som det också kallas. Probioter är en form av “snälla” tarmbakterier. Din matsmältningskanal innehåller 1-2 kilo bakterier, vilket motsvarar 100 miljarder mikroorganismer. Det finns mellan 300 och 1000 olika arter, men 99% utgörs av 30-40 arter. Av dem är bara 5-7% probioter.

Skadliga bakterier, s.k. koliforma bakterier, finns i mag- och tarmkanalen naturligt, men de får inte ta överhand, då kan man bli sjuk. Ett exempel på detta är E.coli-bakterien. Den är nödvändig för den naturliga matsmältningen – men blir de för många kan man bli väldigt sjuk. En E.coli-infektion kan bl.a. orsaka svår diarré och hjärnhinneinflammation.

Det är är alltså viktigt för hälsan att hålla de skadliga bakterierna på normal nivå. Genom att äta produkter som innehåller probiotika stärker man tarmens normalflora och den blir därmed också mer konkurrenskraftig mot de skadliga bakterierna. De probiotiska bakterierna hämmar också förökningen av de sjukdomsalstrande bakterierna. En rad hälsosamma effekter uppstår.

Skapar en barriär mot skadliga bakterier
Genom att fästa sig vid celler i tarmen kan de probiotiska bakterierna förhindra att skadliga bakterier och virus kan röra sig från mag-tarmkanalen och ut i blodbanorna, där de i värsta fall kan orsaka infektion.

Dödar skadliga bakterier
Vissa probiotiska bakterier producerar naturliga antimikrobiella ämnen. Dessa bakterier dödar eller inaktiverar sjukdomsframkallande bakterier genom att tränga igenom cellväggen och dra ut de giftiga komponenterna.

Sänker pH-värdet i tarmen
Probiotika producerar mjölk- och ättikssyror genom jäsning av kolhydrater. Syrorna sänker pH-värdet i tarmen och förhindrar oönskad bakterietillväxt.

Gör att jästsvampar har svårt att överleva
Probiotika kan framställa väteperoxid, vilket bidrar till att skapa en miljö där jästsvampar har svårt att överleva. Därmed hjälper de till att skapa en sund flora i slidan.

Stoppar skadliga bakterier från att föröka sig i tarmen
Probiotika hindrar skadliga bakterier från att kolonisera tarmen genom att klibba fast vid tarmväggen, ta upp plats eller ta näring från de oönskade bakterierna och jästsvamparna.

Hjälper till att producera vitaminer
Probiotika stödjer kroppens egen produktion av vitaminer som B1, B3, B6, B12 och vitamin K.

Förbättrar ämnesomsättningen
Probiotika producerar olika enzymer som bland annat bryter ner kolhydrater, samt främjar frigörelsen och upptaget av den energi som finns i dessa näringsämnen.

Stärker immunförsvaret
70–80 procent av vårt immunsystem finns i matsmältningskanalen. Probiotika stärker immunförsvaret genom att aktivera immunologiska celler, samt genom att öka produktionen av immunfaktorer.

Motverkar allergi
Man har konstaterat att probiotika kan justera inflammations- och överkänslighetsresponsen – det vill säga allergiska reaktioner, vilket delvis kan förklaras utifrån regleringen av så kallade cytokiner, som fungerar som signalmolekyler mellan celler och produceras av immunförsvaret.

Bidrar till att minska kolesterol i blodet
Probiotika bidrar till jäsningen av olösliga fibrer, vilket frigör fettsyror som bidrar till att avlägsna överflödigt kolesterol.

probiotic12a

PROBIOTICA12
Innehåller följande probiotiska bakteriekulturer:
* Bifidobacterium longum
* Bifidobacterium breve
* Bifidobacterium bifidum
* Bifidobacterium infantis
* Bifidobacterium lactis
* Lactobacillus plantarum
* Lactobacillus casei
* Lactobacillus paracasei
* Lactobacillus rhamnosus
* Lactobacillus acidophilus
* Lactobacillus bulgaricus
* Streptococcus thermophilus
+ Prebiotika (näring för probioter)
Varje kapsel innehåller 1 miljard probiotiska bakterier.
Kapslarna är mikroinkapslade för att överleva färden genom magsäckens sura miljö och nå fram till tarmarna oskadda. Denna inkaplsing är patenterad.
* Laktosfri